Religion, Ethics and Public Education Religion / Ethik und by Dariusz Aleksandrowicz

By Dariusz Aleksandrowicz

Without reference to the separation among faith and nation, societies are faced with claims to include spiritual ideals in public schooling. The anthology offers with the suitable concerns pertaining to the historical past of principles, epistemology, ethics, jurisprudence, political philosophy, and the philosophy of education.
Trotz der Trennung zwischen faith und Staat sind Gesellschaften mit der Forderung konfrontiert, faith in die öffentliche Bildung zu integrieren. Der Sammelband befasst sich mit einschlägigen Fragen aus dem Bereich der Ideengeschichte, Erkenntnislehre, Ethik, Jurisprudenz, der politischen Philosophie sowie Bildungsphilosophie.
Niezaleznie od separacji religii i panstwa spoleczenstwa konfrontowane sa z aspiracjami do wlaczenia religii do systemu edukacji publicznej. Ksiazka podejmuje odnosne problemy w kontescie historii idei, epistemologii, etyki, filozofii prawa, polityki oraz wychowania.

Show description

Read or Download Religion, Ethics and Public Education Religion / Ethik und oeffentliche Bildung / Religia, etyka i edukacja publiczna PDF

Similar ethics books

The Elements of Justice

What's justice? Questions of justice are questions about what everyone is due, yet what that implies in perform is dependent upon context. reckoning on context, the formal query of what individuals are due is spoke back through ideas of wasteland, reciprocity, equality, or desire. Justice, hence, is a constellation of components that express a level of integration and harmony, however the integrity of justice is proscribed, in a fashion that's equivalent to the integrity of an area instead of that of a development.

The Ethics of Immigration

Within the Ethics of Immigration, Joseph Carens synthesizes a life of paintings to discover and light up essentially the most urgent problems with our time. Immigration poses functional difficulties for western democracies and in addition demanding situations the ways that humans in democracies take into consideration citizenship and belonging, approximately rights and tasks, and approximately freedom and equality.

The African American Challenge to Just War Theory: A Christian Approach

During this cutting edge remedy of the ethics of conflict, Ryan P. Cumming brings classical assets of simply conflict conception into dialog with African American voices. the result's a brand new course in exactly struggle proposal that demanding situations dominant interpretations of simply struggle concept through trying to the views of these at the underside of background and politics.

Extra resources for Religion, Ethics and Public Education Religion / Ethik und oeffentliche Bildung / Religia, etyka i edukacja publiczna

Example text

I chociaż Konfucjusz pozostaje w centrum uwagi i naszych dociekań, to jednak na historię Chin również niemały wpływ miał taoizm i buddyzm. e. z trudem przebijał się, aby zaistnieć jako obce ciało w zastanych religiach i filozofiach. Sojusznika znalazł w taoizmie, ale nigdy w konfucjanizmie. Może dlatego zyskał pewną podporę i wsparcie, aby zapuszczać coraz to głębsze korzenie na ziemi chińskiej i ostatecznie zakorzenić się tam na zawsze, ale modyfikując się dla wymogów kultury. W Chinach nie ostał się on w pierwotnej formie, jak np.

Gdy spotykamy się w pekińskiej herbaciarni, zachowuje ostrożność. Prowadzi mnie do prywatnego pokoju i pogania kelnerki, starannie zamykając za nimi drzwi. Dopiero wtedy możemy rozmawiać. Przez brak krytyki i rozsądnej samooceny wiele z naszej cywilizacji zostało stracone - mówi pisarz, popijając zieloną herbatę. - Moja powieść to jednak nie atak na Konfucjusza, tylko na szkodliwe aspekty jego filozofii: sztywną hierarchię, unikanie konfrontacji, ślepe posłuszeństwo. Tak uformowana kultura to dla narodu samobójstwo.

49 ich społeczna akceptacja, a nawet afirmacja, gdyż tylko to gwarantuje ich status jako uznanych ideałów oraz wartości, za którymi warto pójść. I stąd to, czego wychowankowie będą uczeni pod względem treści, które wartości i przekonania przyjmą, jakie zachowania w sobie wykształcą, nie zależy tylko od nich samych i najbliższych im osób, lecz również od przekazu większej i stabilnej pod względem kulturowym grupy7. Temu głębokiemu i dalekiemu od iluzji spojrzeniu na edukację towarzyszy formułowany wprost podwójny jej cel: pierwszym i bezpośrednim jest kształt osobowości osób edukowanych, celem pośrednim zaś zabezpieczenie trwałości społeczeństwa, narodu oraz jego kultury i instytucji8.

Download PDF sample

Rated 4.12 of 5 – based on 41 votes